Általános Szerződési Feltételek

 

I.    A Szolgáltató

 

1.     A szolgáltató neve:                           KADIX Press Könyvkiadó és Szolgáltató Kft.

2.     A Szolgáltató székhelye:                  1037 Budapest, Laborc utca 67.

2.    A Szolgáltató postai címe:                1037 Budapest, Kisbojtár utca 39/1.

3.    A Szolgáltató adószáma:                  14847112-2-41

4.    A Szolgáltató cégjegyzékszáma:      01-09-922759

5.    A Szolgáltató bankszámla száma:   10700763-49301003-51100005

 

II.    A szolgáltatás igénybevétele

 

1.    A megrendelések leadása a KADIX Press webshopban, a www.kadixpress.hu weboldalon, az info@kadixpress.hu email címen, illetve faxon, a 003617002924-es telefonszámon lehetséges. Telefonon és postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el, illetve személyes átvételre NINCS lehetőség. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat Szolgáltató elektronikus úton küldi el Vevők részére. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Megrendelem” gomb megnyomásával Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A weboldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. Az ÁFA kiadványaink esetében 5%, mely az összesítésnél kerül feltüntetésre! Rendszerünk ekkor adja hozzá a végösszeghez a szállítási költséget is.

2.    Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül postára adja. A legfeljebb 2 munkanapos postára adási időt garantáljuk, bármelyik szállítási módot választotta. A nem teljesíthető megrendelés a szerződést megszünteti. A nem teljesíthető megrendelésről Szolgáltató Vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában Szolgáltató kereskedelmi partnerei, mint Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy Vevőt megtévessze, mivel Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

3.    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

4.    Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

5.    Vevő kérheti a hibás termék kicserélését. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül jelezni.

6.    Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

III.    Egyéb rendelkezések

 

1.    Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni.

2.    Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

3.    Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon Szolgáltatóhoz az info@kadixpress.hu címen.

4.    Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@kadixpress.hu címen.

5.    Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület.

Hatályos: 2016. május 1-jétől visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

© KADIXPRESS 2017